Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat.
För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

För att handla hos oss måste ni fylla i alla obligatoriska fält vid kundregistreringen. Det är viktigt att vi får er e-postadress för att underlätta kommunikation i samband med order, reklamationer och returer.

Försäljningsvillkor

Priserna på Myshape.se visas inklusive 25% moms. Inga extra kostnader utöver frakt tillkommer. Efter lagd beställning skickas ett e-mail ut till dig med detaljerad information om köpet. Notera att din orderbekräftelse gäller som kvitto.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.

Betalning och leverans

Vi använder Klarna och Swish vilket möjliggör att betala med kort direktbetalning via er bank. Leveranstiden är normalt sett mellan 3-5 arbetsdagar men kan i vissa fall bli längre. I detta fall får ni ett meddelande om detta samt en estimerad leveranstid och kan då avbeställa ordern utan extra kostnad.

Outlösta paket

Vid de fall när ett paket ej hämtas ut från utlämningsstället skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader.

Reklamationer

Kontakta oss så fort som möjligt om en vara är felaktig eller defekt, för mer information om hur du går tillväga för att reklamera en vara gå till Reklamationer och returer. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Ångerrätt och retur

Du som är privatperson har 14 dagars bytesrätt/ångerrätt när du handlar online. Det innebär att du inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket kan skicka tillbaka oanvända, oskadade varor. Om en vara har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för värdeminskningen. För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i vissa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt samt återsändas tillsammans med varan.

Observera också att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna.
Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning.

Reservationer

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.